Изложбата MOTHER EARTH е 3Д виртуална. Можете сами да се разхождате из галерията, посредством стрелките или да изберете автоматичен виртуален тур. Ако изберете втория вариант, за предпочитане е да гледате на цял екран чрез:

1. Enter the Exhibition
2. Горе в дясно меню (три чертички)
3. Enter Fullscreen
4. Start Tour

Виртуалната галерия е достъпна и през мобилни устройства.

Приятно гледане:

Project „Mother Earth“
Зависимостта на нашите икономики от изкопаеми горива, практиките за земеползване и обезлесяването в световен мащаб водят до увеличаване на концентрациите на парникови газове в атмосферата, което от своя страна води до промяна на световния климат. Разнообразието на живота на земята изчезва с неконтролируеми темпове. Всяка година много видове се обявяват за изчезнали, като техните местообитания продължават да се унищожават. Замърсителите, генерирани от икономически дейности, се натрупват в околната среда и намаляват способността на екосистемите да се регенерират. Превръщането на суровините в стоки, които се използват, консумират и след това се изхвърлят — води не само до натрупване на замърсяване и отпадъци, но и до световна конкуренция за природни ресурси.
.
Проектът “Mother Earth” се осъществява финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма “Социално ангажирани изкуства”
.
Project “Mother Earth”
Our economies’ dependence on fossil fuels, land use practices and global deforestation are leading to increased concentrations of greenhouse gases in the atmosphere, which in turn is causing global climate change. The diversity of life on earth is disappearing at an uncontrollable rate. Every year, many species are declared extinct as their habitats continue to be destroyed. Pollutants generated by economic activities accumulate in the environment and reduce the ability of ecosystems to regenerate. The transformation of raw materials into goods that are used, consumed and then thrown away—leads not only to the accumulation of pollution and waste, but also to global competition for natural resources.
.
The project „Mother Earth“ is implemented with the financial support of the National Fund „Culture“, program „Socially Engaged Arts“
.


 • Как да снимаме „отвътре“ една затворена общност“? Ивелина Берова споделя опита си. Видеозапис.
  Как да снимаме „отвътре“ една затворена общност“? Ивелина Берова споделя опита си. Видеозапис.
 • Дългосрочен фотографски проект – подход, структура, начин на работа, личен опит. Видеозапис.
  Дългосрочен фотографски проект – подход, структура, начин на работа, личен опит. Видеозапис.
 • НОСТАЛГИЯ – 3D Виртуална изложба
  НОСТАЛГИЯ – 3D Виртуална изложба
 • Project Mother EARTH
  Project Mother EARTH

Напиши коментар

Имейл адресът няма да бъде публикуван.

Може да използвате HTML таговете: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


4 − едно =