лично


BIRTHLINE… TIMELINE… DEADLINE… …Все по тънка червена линия ходим от началото до края… Голям акробат трябва да си в тоя живот, ей!