сентенции

„Вдън всяко нещо има една риба. От страх да не изплуваш гола, рибо, ще те наметна с моя плащ от образи.“ Ланса дел Васто