цитати

„Вдън всяко нещо има една риба. От страх да не изплуваш гола, рибо, ще те наметна с моя плащ от образи.“ Ланса дел Васто

Когато беше на 6 години, веднъж Лора ми каза следното : „Обещай ми, че дори й да не слушам, повече няма да ми изхвърляш спомените, защото сега очаквам да сънувам лоши сънища!“ В резултат на вълненията и размислите ми, провокирани от случката и продължили до днес, ви представям ви откъс […]

– Днес висшето общество изцяло се състои от красиви глупаци и остроумни психопати. Точно както подобава на едно общество – Днес всички сме тъй безпарични, че единственото, което можем да сипем щедро, са комплиментите – Днес хората знаят цената на всичко, но не и стойността на каквото и да било […]