Изложбата е 3Д виртуална. Можете сами да се разхождате из галерията, посредством стрелките или да изберете автоматичен виртуален тур. Ако изберете втория вариант, за предпочитане е да гледате на цял екран чрез: 1. Enter the Exhibition 2. Горе в дясно меню (три чертички) 3. Enter Fullscreen 4. Start Tour Виртуалната […]