“ ПОРТРЕТИ В СРЯДА“ е серия, вдъхновена от успоредното съществуване на аналогови и дигитални изображения в съвременната култура. Портретите представляват опит за премахване на битуващите обвързвания по тази тема в търсене на симбиоза, продължение, неконфликт и общо звучене между двете технологии. Кадрите са снимани с дигитален апарат, но през фокусиращото стъкло на […]

Myroads.mobi. Дневник на пътешествията на няколко човека, скитащи из бита и душевността на българина.