Авторски права

Съдържанието на ivelinaberova.com е защитено от Закона за авторско право и Наказателния кодекс.

Снимките и текстовете в ivelinaberova.com са авторски и не могат да се ползват в никакво издание или интернет-сайт с комерсиална цел без разрешение на автора или без откупено авторско право.

Снимки и текстове могат да се публикуват в Интернет сайтове с некомерсиална цел – блогове и други, но е задължително изданието да е с некомерсиална цел и да няма реклами.

Задължително е да се цитира авторът: Ивелина Берова и сайтът ivelinaberova.com.

Задължително е да не се преработва, редактира или променя съдържанието както на снимките, така и на текстовете.